Prawo podatkowe

Prawo podatkowe

Zespół kancelarii świadczy profesjonalne usługi doradztwa podatkowego w tym:

- udzielanie porad i sporządzanie opinii związanych z obowiązkami podatkowymi w tym przy uwzględnieniu optymalizacji podatkowej;

- sporządzanie wniosków do organów podatkowych, odwołań od decyzji a także skarg do sądów administracyjnych;

- przygotowywanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych;

- pomoc i reprezentowanie podatników i płatników w postępowaniach przed organami podatkowymi, organami celnymi w tym podczas kontroli podatkowej;

- reprezentowanie podatników i płatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów wydanych w sprawach podatkowych, celnych i egzekucji administracyjnej.